De Optimist Online Magazine
De Optimist Aanmelden

Aanmelden informatie


De Optimist heeft een open aannamebeleid. Ouders die de oecumenische identiteit van de school respecteren en kiezen voor Daltononderwijs, kunnen telefonisch een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. De directie geeft uitleg over het oecumenische karakter van de school, het Daltononderwijs en andere uitgangspunten. Na die informatie nemen wij u mee door de school om de sfeer te proeven van de school ‘in bedrijf’. Er worden dan enkele groepen bezocht. Na afloop van het gesprek krijgt u een aanmeldingsformulier en wordt het verdere verloop toegelicht.

Als uw kind vier jaar wordt, mag het voor het eerst naar school. Ongeveer 6 weken voor deze grote dag, neemt de intern begeleider contact met u op voor het plannen van een intakegesprek. Op basis van dit gesprek zullen wij uw kind plaatsen in één van onze groepen. Uw kind ontvangt dan tijdig een kaartje met de datum van de eerste schooldag, de naam van de leerkracht en het lokaal en gebouw waar hij of zij geplaatst wordt. Uw kind kan in de meeste gevallen in de weken daarvoor enkele dagdelen komen meedraaien in de groep waar het geplaatst is. In overleg met u en de groepsleerkracht worden enkele dagdelen afgesproken.
Basisschool De Optimist | Hildo Kropstraat 20 | 1328 BC Almere Tel: 036 - 536 90 60