De Optimist Online Magazine

Pedagogische uitgangspunten


Aan ons onderwijs ligt een bepaalde kijk op mens en samenleving ten grondslag.
Deze visie zien we verwoord in een aantal basisprincipes:
  • Elk mens is uniek.
  • Elk mens heeft het recht op het ontwikkelen van een eigen identiteit. Deze wordt zoveel mogelijk gekenmerkt door zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, creativiteit en gerichtheid op sociale rechtvaardigheid. Daarbij mogen ras, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociaal milieu, levensbeschouwing of handicap geen verschil maken.
  • In onze school is ontwikkeling het gevolg van ervaren, ontdekken en onderzoeken.

Het pedagogisch klimaat is niet direct meetbaar, het ligt meer in de voorwaardelijke sfeer en is onder andere af te lezen uit de gedragingen van de kinderen en de teamleden. Plezier hebben in het leren, zelfvertrouwen, een positieve werkhouding, hulpvaardigheid, concentratie, creativiteit en saamhorigheid zijn onze graadmeters.
Basisschool De Optimist | Hildo Kropstraat 20 | 1328 BC Almere Tel: 036 - 536 90 60