Speerpunten


Kwalitatief goed onderwijs is niet iets wat je hebt, maar waar voortdurend aan gewerkt moet worden om het te behouden. Op De Optimist wordt gewerkt aan de hand van een jaarplan. De volgende ontwikkelingen van het schooljaar 2015-2016 worden in 2016-2017 verder uitgebouwd en/of geborgd:
  • Het geven van kwalitatief hoogwaardig doelgericht, boeiend onderwijs waarbij (begrijpend) lezen/luisteren en rekenen centraal staan
  • Het verder vormgeven van IPC binnen de school (t/m groep 7).
  • Dalton, verder vormgeven van de taak en het werken met het digitale kiesbord in de onderbouw
  • Borgen van de nieuwe aanvankelijk lees- (groep 3) en schrijfmethode (groepen 3 t/m 7).
  • Verder vormgeven van het pedagogisch klimaat.
Basisschool De Optimist | Hildo Kropstraat 20 | 1328 BC Almere Tel: 036 - 536 90 60
De Optimist (dep.) Paul Kleestraat 35 | 1328 HC Almere | Tel: 036 - 534 65 71