De Optimist Online Magazine
De Optimist ons onderwijs

Visie/Missie


‘Op De Optimist wordt iedereen een betere versie van zichzelf.’
Dit is onze missie, onze basis. Hiermee kunnen we uiting geven aan datgene waar Stichting Prisma voor staat: dat alle kinderen later zinvol en optimaal kunnen functioneren in een maatschappij die voortdurend verandert. Goed onderwijs is ons uitgangspunt, het beste onderwijs voor de kinderen ons doel.

Visie op onderwijs
In de hal van het hoofdgebouw hangt een bootje: een Optimist.

Een Optimist is een klein zeilbootje, waarin kinderen de basisprincipes van het zeilen leren. In een Optimist zeil je als kind zelfstandig. De instructeur zeilt in een andere boot achter je aan en geeft zijn instructies.

In de wijze van leren zeilen zien wij parallellen met ons onderwijswerk. De basisschool mag ook zo’n oefenplaats zijn voor een goede toekomst. In de school mag je door oefenen, ontdekken, proberen de basis te leggen van je eigen school-/levenstoekomst.

De naam verwijst ook naar de instelling van mensen die met kinderen in het onderwijs werken. Het is een voorwaarde voor ons werk als leerkracht om hoge verwachtingen en een positief toekomstbeeld te hebben van onze kinderen. Werken vanuit deze grondhouding doet recht aan de ontwikkelingskansen van kinderen.

Visie op leren
Kennis én vaardigheden ontwikkelen zijn voor ons belangrijke pijlers voor het ontwikkelen van kinderen. Kennis krijgt immers pas betekenis wanneer iemand het ook kan toepassen in de praktijk. Leren voor het leven is de rode draad van ons onderwijs.

Kernwaarden
Onze missie, visie en visie op leren laten zich vertalen in vijf kernwaarden die ten grondslag liggen aan iedere beslissing die wij nemen en tot uiting komen in het handelen van alle betrokkenen binnen de school. Dit zijn:

optimisme, verantwoordelijkheid, samen, jezelf zijn en nieuwsgierigheid.
Basisschool De Optimist | Hildo Kropstraat 20 | 1328 BC Almere Tel: 036 - 536 90 60