De Optimist Online Magazine
Basisschool De Optimist

MR


MR staat voor Medezeggenschapsraad. De wet bepaalt dat elke school een MR moet hebben. De MR is een orgaan voor inspraak.
De MR behartigt de belangen van ouders en leerkrachten in de school. De MR mag met het schoolbestuur alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. Bovendien heeft de MR alvorens het schoolbestuur beslissingen neemt over verschillende onderwerpen instemmingsrecht of adviesrecht. Dit is geregeld in het medezeggenschapsreglement.

Onderwerpen waar de MR over meedenkt of meebeslist zijn bijvoorbeeld de hoogte en de besteding van de ouderbijdragen, het schoolplan, de doelstellingen, ouderparticipatie, de vakanties, formatie, sollicitatieprocedures en identiteit en de kwaliteit van onderwijs of zorg.

De oudergeleding van de MR wil graag alle ouders zoveel mogelijk betrekken bij de MR activiteiten. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: het beste voor de school en voor de kinderen!

Via het Optimistenjournaal en deze site (onder nieuws) wordt u op de hoogte gehouden van de MR activiteiten. U kunt de MR benaderen via ‘contact’ of via mr@de-optimist.nl.
Basisschool De Optimist | Hildo Kropstraat 20 | 1328 BC Almere Tel: 036 - 536 90 60