De Optimist Online Magazine

OR


De Ouderraad (OR) bestaat uit een aantal ouders die betrokken is en helpt met het organiseren van diverse activiteiten op school, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportdag, schoolreisje en het eindfeest.

In 2011 heeft de Ouderraad een formele vereniging opgericht met door de notaris opgemaakte statuten (grondwet van de vereniging) en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK nummer 52788946). Als ouder/verzorger van uw kind bent u automatisch lid van deze vereniging en heeft u een stemrecht binnen deze vereniging. De statuten kunt u vinden onder ‘downloads’.

Voor het organiseren van de activiteiten is geld nodig en dat komt voor het grootste deel uit de ouderbijdrage. Door scherp in te kopen en sterk te onderhandelen proberen wij de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden.

Via het Optimistenjournaal en deze site (onder nieuws) wordt u op de hoogte gehouden van de OR activiteiten. U kunt de OR benaderen via ‘contact’ of via ouderraad@de-optimist.nl.
Basisschool De Optimist | Hildo Kropstraat 20 | 1328 BC Almere Tel: 036 - 536 90 60