De Optimist Online Magazine

ISOP


Met het ISOP-label kunnen scholen laten zien dat zij op innovatieve wijze werk maken van partnerschap met ouders. Een label waarmee scholen blijk geven dat zij ontwikkelingswerk verrichten op het gebied van partnerschap, oudernetwerken, nieuwe communicatievormen met ouders en ouderbeleid. Dit doen zij in nauwe samenwerking met het Expertisecentrum Ouders, school en buurt van ITS, Radboud Universiteit Nijmegen en de Stichting Actief Ouderschap.

Scholen verkrijgen het ISOP-label (Innovatie, School, Ouders, Partnerschap) na afname van de 'Innovatiekrachtscan', verkenning van de vijf dimensies van Actief Ouderschap en het opstellen van een ontwikkelplan.

Scholen met het ISOP-label zijn planmatig en gestructureerd bezig met ontwikkelingswerk op het terrein van school en ouders.

In augustus 2013 heeft De Optimist het ISOP-label toegekend gekregen. In de jaarlijkse ouderkalender staan verschillende activiteiten genoemd, die gepland staan om bovenstaande facetten van het partnerschap met ouders op de kaart te zetten en te optimaliseren.
Basisschool De Optimist | Hildo Kropstraat 20 | 1328 BC Almere Tel: 036 - 536 90 60