De Optimist Online Magazine

Schoolinformatie


Wanneer uw kind naar de basisschool gaat is dat een grote stap. Het omvat een belangrijke periode in het leven van uw kind.
Je basisschool... vergeet je nooit meer!
De Optimist is een basisschool in Almere Tussen de Vaarten. Het betrokken team creëert een veilige en vertrouwde omgeving, waar ieder kind zichzelf mag zijn. Er is aandacht voor de brede ontwikkeling van uw kind, met nadruk op de basisvakken taal, (begrijpend) lezen, rekenen en studievaardigheden.

De Optimist Schoolinformatie
Wij hechten grote waarde aan ouderbetrokkenheid. Wij zijn expert op het gebied van onderwijs, u over uw kind. In het midden ontmoeten wij elkaar, zodat wij gezamenlijk het beste voor uw kind kunnen doen.

Heeft u uw kind(eren) nog niet bij ons op school aangemeld, dan hopen wij dat u nader kennis wilt komen maken. Wij maken graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Duo-directie De Optimist
Miranda van der Kamp & Paula van Kuijk
Basisschool De Optimist | Hildo Kropstraat 20 | 1328 BC Almere Tel: 036 - 536 90 60