De Optimist Online Magazine
De Optimist Dalton

Dalton


Op de Optimist willen wij zo goed mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling van onze leerlingen, kijken wij naar wat zij van ons nodig hebben en hoe we dat het beste kunnen vormgeven. Het gedachtegoed van Dalton sluit daar goed bij aan.

Op een Dalton school leren kinderen door het zelfstandig opdoen van kennis en ervaring. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. De leerkracht biedt iedere leerling de structuur om met vrijheid te kunnen omgaan.

Dalton is ontwikkeld door Helen Parkhurst (1887-1973). Zij zocht naar manieren om elk kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Hierin waren volgens haar 3 kernwaarden van belang: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerken. Door de jaren heen zijn deze kernwaarden uitgebreid met nog 3 belangrijke pijlers: effectiviteit en doelmatigheid, reflectie en borging. De termen Vertrouwen, Verantwoordelijkheid en Verantwoording omkaderen deze principes.

In onze schoolgids kunt u lezen hoe wij hier invulling aan geven.
Basisschool De Optimist | Hildo Kropstraat 20 | 1328 BC Almere Tel: 036 - 536 90 60