De Optimist Online Magazine

Identiteit


De Optimist is een oecumenische basisschool. Voor ons betekent dit, dat de school ruimte biedt aan kinderen met een protestants-christelijke, katholieke, andere of geen geloofsovertuiging. Uitgangspunt is dat wij de kinderen willen laten kennismaken met de christelijke tradities, passend in een multireligieuze samenleving.

De volgende aspecten komen daarin naar voren:
  • samen leven, samen vieren.
  • samen komen tot een leerzame ontmoeting met de wereld door verhalen, waaronder Bijbelverhalen.
  • elkaar duidelijk maken op welke normen en waarden het aankomt.

Op deze wijze hopen we dat bij de kinderen vertrouwen wordt gewekt, in zichzelf en in de ander.
Basisschool De Optimist | Hildo Kropstraat 20 | 1328 BC Almere Tel: 036 - 536 90 60