Schooltijden


Op de Optimist gaan de kinderen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. Dit geldt voor alle kinderen, in alle leerjaren.
Basisschool De Optimist | Hildo Kropstraat 20 | 1328 BC Almere Tel: 036 - 536 90 60
De Optimist (dep.) Paul Kleestraat 35 | 1328 HC Almere | Tel: 036 - 534 65 71