Meer informatie over onze basisschool in Almere Tussen de Vaarten

Wat zijn de schooltijden van De Optimist? Welke medewerkers lopen er door de wandelgangen van onze Daltonschool? Wanneer hebben de kinderen vrij? Allemaal vragen waar wij de antwoorden al voor je hebben klaarstaan. Wil je meer informatie over deze onderwerpen of heb je een andere vraag? Neem dan contact op.

Op basisschool De Optimist in Almere Tussen de Vaarten volgt je kind een continurooster

Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Het schoolrooster
Op De Optimist hanteren wij een continurooster. Kinderen blijven tussen de middag op school. De pauzes zijn korter dan het traditionele schoolrooster. De lestijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur. Dit geldt voor alle kinderen, in alle leerjaren.

Schoolvakanties 2019 
De Optimist valt onder regio Noord. De data van de schoolvakanties voor deze regio zijn:

  • 24 februari 2018 t/m 4 maart 2018 – voorjaarsvakantie
  • 28 april 2018 t/m 6 mei 2018 – meivakantie
  • 21 juli 2018 t/m 2 september 2018 – zomervakantie
  • 20 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018 – herfstvakantie
  • 22 december 2018 t/m 6 januari 2019 – kerstvakantie

Vrije dagen 2019 / 2020

Aanvraag vakantie en verlof
Kinderen zijn in Nederland vanaf 5 jaar leerplichtig. Voor extra vakantie en vrije dagen dien je daarom toestemming te vragen. Dit kun je doen via het aanvraagformulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek.

Het team van basisschool De Optimist

Het betrokken team creëert een veilige en vertrouwde omgeving, waar ieder kind zichzelf mag zijn. Er is aandacht voor de brede ontwikkeling van je kind, met nadruk op de basisvakken taal, (begrijpend) lezen, rekenen en studievaardigheden.

De dagelijkse leiding is in handen van Miranda van der Kamp en Bas van Meerveld. 

Greta Jacobi is onze intern begeleider en zorgcoördinator. Heb je vragen over de ontwikkeling van je kind, dan kun je bij haar of de groepsleerkracht terecht.

Bewegen vinden we bij De Optimist natuurlijk ook belangrijk. Kinderen kunnen hun energie kwijt tijdens de gymlessen die worden gegeven door een vakleerkracht gym. Onze gymdocent is op onze basisschool 3 dagen in de week werkzaam.

Onze onderwijsassistent biedt ondersteuning in alle groepen waar nodig. Je kunt haar tegenkomen als tijdelijke vervanger bij ziekte.

Caroline Sterk verzorgt de administratie. Zij beantwoordt al je vragen over de inschrijving van je kind en andere administratieve zaken.

Uiteraard is er onder schooltijd ook een conciërge aanwezig

De Optimist is een Prisma basisschool

Onze Daltonschool is onderdeel van Stichting Prisma. Stichting Prisma staat voor kleurrijk en kansrijk onderwijs voor ieder kind. Het is een ondernemende organisatie voor christelijk en oecumenisch basisonderwijs in Almere. De heer M.A. Eijgenstein is de bestuurder van Stichting Prisma. In totaal zijn er 18 scholen bij deze stichting aangesloten. Zo’n 500 medewerkers zetten zich dagelijks in voor goed onderwijs aan ruim 5600 kinderen.

Aanvullende informatie om te downloaden

Wij willen je zo volledig mogelijk informeren. Hier vind je diverse documenten met aanvullende informatie over onze school.

Heb je na het lezen vragen over de inhoud van deze documenten? Wij beantwoorden deze graag.