Je basisschool… vergeet je nooit meer

Stap aan boord bij basisschool De Optimist in Almere Tussen de Vaarten

Je kind gaat naar de basisschool. Dat is een grote stap, voor jullie beiden. Het is de start van een belangrijke, nieuwe fase in het leven van je kind. Een onvergetelijke periode. Wij hopen dat wanneer jij terugdenkt aan jouw tijd op de basisschool er leuke en leerzame herinneringen naar boven komen. Een tijd waar je lekker jezelf kon zijn, nieuwe dingen ontdekte en dat in een vertrouwde en veilige omgeving. Dat is namelijk wat wij – naast goed onderwijs – belangrijk vinden. Dat is wat wij jouw kind bieden op Daltonschool De Optimist in Almere Tussen de Vaarten. Want je basisschool… vergeet je nooit meer.

Basisschool De Optimist is een Daltonschool, gevestigd in Almere Tussen de Vaarten
Je kind verdient het beste basisonderwijs. Meld je kind aan bij Basisschool De Optimist in Almere.

Daltononderwijs op basisschool De Optimist

De Optimist is een Daltonschool in Almere. Daltononderwijs houdt in dat kinderen zelfstandig kennis en ervaring opdoen. Hierbij is een mate van vrijheid noodzakelijk. Zo krijgen kinderen de ruimte om eigen keuzes te maken, eigen wegen te vinden. Maar vrijheid betekent niet dat alles kan en mag. De leerkracht biedt iedere leerling de structuur om met die vrijheid om te gaan. Wij besteden aandacht aan de brede ontwikkeling van je kind, met nadruk op de basisvakken taal, (begrijpend) lezen, rekenen en studievaardigheden.

Onze optimisten in beeld

Wij kunnen je natuurlijk veel vertellen over het reilen en zeilen van De Optimist. Maar wie kunnen je dit beter laten weten dan onze jonge ‘optimisten’ zelf! Klik op ‘play’ en ontdek wat de leerlingen vinden van onze lessen en de school.

De identiteit van onze basisschool

De Optimist is een oecumenische basisschool. Voor ons betekent dit, dat de school ruimte biedt aan kinderen met een protestants-christelijke, katholieke, andere of geen geloofsovertuiging. Uitgangspunt is dat wij de kinderen willen laten kennismaken met de christelijke tradities, passend in een multireligieuze samenleving.

De volgende aspecten komen daarin naar voren:

  • Samen leven, samen vieren.
  • Samen komen tot een leerzame ontmoeting met de wereld door verhalen, waaronder Bijbelverhalen.
  • Elkaar duidelijk maken op welke normen en waarden het aankomt.

Op deze wijze hopen we dat we bij de kinderen vertrouwen wekken, in zichzelf en in de ander.

Kennismaken met De Optimist

Kennismaken met De Optimist

Is de eerste indruk goed? Dat vinden wij heel fijn! Maar wij begrijpen dat je op onze school de sfeer wilt proeven, voordat je je kind(eren) bij ons aanmeldt. Wij maken daarom graag tijd vrij voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Neem contact op via 036 – 536 90 60, dan schrijven wij je direct in voor één van onze kennismakingsmomenten.

Leerlingen van basisschool De Optimist in Almere krijgen Daltononderwijs.