Direct contact? Bel: 036 - 536 90 60

HomeOver De OptimistDalton

Daltononderwijs op basisschool De Optimist

Daltononderwijs op basisschool De OptimistDe Optimist is een Daltonschool in Almere. Daltononderwijs houdt in dat kinderen zelfstandig kennis en ervaring opdoen.  Dit betekent dat zij ruimte krijgen om keuzes te maken en zelf een stukje verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Vrijheid betekent niet dat alles kan en mag. De leerkracht stemt de mate van vrijheid af op wat een kind aankan en blijft hierover met het kind in gesprek. Een kind krijgt zo de mogelijkheid zich te ontwikkelen en steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leren. We vinden het belangrijk dat een kind zich niet alleen cognitief ontwikkelt, maar juist ook als mens. We besteden daarom aandacht aan de brede ontwikkeling van je kind. De basisvakken rekenen en lezen zijn daarin erg belangrijk. 

Onderwijs zo goed mogelijk laten aansluiten bij de ontwikkeling van onze leerlingen. Dat is ons doel op basisschool De Optimist in Almere. Wij kijken naar wat je kind van ons nodig heeft en hoe we dat het beste kunnen vormgeven. Daltononderwijs sluit daar goed bij aan. Op een Daltonschool leert je kind door zelfstandig kennis en ervaring op te doen. Vrijheid is namelijk belangrijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Maar vrijheid betekent niet dat alles kan en mag. Onze leerkrachten bieden leerlingen handvaten en en vaardigheden om met die vrijheid om te gaan.

Bekijk de kernwaardes voor Daltononderwijs


IPC: betekenisvol onderwijs

IPC staat voor International Primary Curriculum. Bij De Optimist organiseren we projectdagen met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Leren zonder het gevoel te hebben dat er wordt geleerd, bijvoorbeeld door te bewegen. Bezig zijn met onderwerpen die direct raakvlak hebben met de actualiteit. Dit zijn enkele kernpunten van betekenisvol onderwijs.

Voorbeelden van onze lesmethodes

 

Toptimist: plusklas met extra uitdaging voor snelle denkers

Sommige kinderen hebben meer prikkeling nodig dan het ‘gemiddelde’ kind. Ze denken anders of sneller dan hun klasgenoten. Deze meerbegaafde kinderen krijgen in de wekelijkse plusklas De Toptimist opdrachten die aansluiten bij hun denkniveau. We zorgen ervoor dat ze onder begeleiding uit hun comfortzone treden, maar wel volledig zichzelf kunnen zijn.

Meer over Toptimist


Kennismaken met De OptimistKennismaken met De Optimist

Is de eerste indruk goed? Dat vinden wij heel fijn! Maar wij begrijpen dat je op onze school de sfeer wilt proeven, voordat je je kind(eren) bij ons aanmeldt. Wij maken daarom graag tijd vrij voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Neem contact op via 036 - 536 90 60, dan schrijven wij je direct in voor één van onze kennismakingsmomenten.

Laten we kennismaken Contact opnemen