Direct contact? Bel: 036 - 536 90 60

HomeVoor de ouders

Basisschool De Optimist hecht grote waarde aan ouderbetrokkenheid

Wij weten veel over onderwijs, jij over je kind. In het midden ontmoeten wij elkaar, zodat wij samen het beste kunnen doen voor je kind. Want school en ouders moeten het samen doen. De medezeggenschapsraad en de ouderraad bieden inspraak in diverse schoolzaken, waaronder de ouderbijdrage.


Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dat is wettelijk bepaald. De MR is een orgaan voor inspraak die de belangen behartigt van ouders en leerkrachten. De MR mag met het schoolbestuur alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. Bovendien heeft de MR, voordat het schoolbestuur beslissingen neemt over verschillende onderwerpen, instemmingsrecht of adviesrecht. Dit is geregeld in het medezeggenschapsreglement.

Welke onderwerpen?

De MR denkt en beslist mee over bijvoorbeeld de hoogte en de besteding van de ouderbijdragen. Ook het schoolplan, de doelstellingen, ouderparticipatie, de vakanties, formatie, de sollicitatieprocedures, de identiteit en de kwaliteit van het onderwijs of de zorg zijn zaken waarover wordt meegedacht.

Ouderbetrokkenheid

De oudergeleding van de MR wil graag alle ouders zoveel mogelijk betrekken bij de MR-activiteiten. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: het beste voor de school en voor de kinderen!

Contact met de MR

Je kunt de MR benaderen via opt.mr@de-optimist.nl.
 


Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een aantal ouders die betrokken is en helpt met het organiseren van diverse activiteiten op school. Denk aan werkzaamheden rondom Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportdagen, schoolreisjes en het eindfeest.

Stemrecht

In 2011 heeft de ouderraad een formele vereniging opgericht met door de notaris opgemaakte statuten (grondwet van de vereniging) en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK 52788946). Als ouder of verzorger van een schoolgaand kind bij De Optimist, ben je automatisch lid van deze vereniging en heb je stemrecht.

Contact met de OR

Via het Optimistenjournaal houden we je op de hoogte van de OR-activiteiten. Heb je vragen voor de OR? Stuur dan een bericht naar ouderraad@de-optimist.nl. Je krijgt zo snel mogelijk een reactie.
 


Vrijwillige ouderbijdrage

Voor het organiseren van schoolactiviteiten is geld nodig. Dat komt voor een deel uit de ouderbijdrage. Dit is een vrijwillige bijdrage. Door scherp in te kopen en sterk te onderhandelen proberen wij de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. De school stelt de hoogte van de ouderbijdrage vast in overleg en na goedkeuring van de medezeggenschapsraad (MR) van de school.

Een aantal activiteiten op De Optimist wordt betaald door deze ouderbijdrage, omdat de regering hiervoor geen gelden aan de school beschikbaar stelt. Denk aan het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de Paasviering, projecten en excursies.

Betaling

Het bedrag wordt aan het begin van het schooljaar vastgesteld. Wanneer je kind na januari of na april op school komt, betaal je een deel van het jaarbedrag. Naast deze ouderbijdrage ontvang je gedurende het schooljaar ook een aanvullende factuur voor de schoolreis en (indien van toepassing) kamp groep 8. Informatie over de wijze van betalen ontvang je aan het begin van het schooljaar. Met ouders of verzorgers die om persoonlijke redenen niet kunnen betalen, maar dat wel willen, zoekt de directie naar een betalingsregeling. In dit geval verzoeken we ouders of verzorgers om contact op te nemen met de directie.

Voor vragen over (betaling van) de ouderbijdrage en kampbijdrage neem je contact op met de OR: ouderraad@de-optimist.nl.

Meer informatie over onze basisschool in Almere Tussen de Vaarten

Wat zijn de schooltijden van De Optimist? Welke medewerkers lopen er door de wandelgangen van onze Daltonschool? Wanneer hebben de kinderen vrij? Allemaal vragen waar wij de antwoorden al voor je hebben klaarstaan. Wil je meer informatie over deze onderwerpen of heb je een andere vraag?

Bekijk de schoolkalenderContact met ons opnemenKennismaken met De OptimistKennismaken met De Optimist

Is de eerste indruk goed? Dat vinden wij heel fijn! Maar wij begrijpen dat je op onze school de sfeer wilt proeven, voordat je je kind(eren) bij ons aanmeldt. Wij maken daarom graag tijd vrij voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Neem contact op via 036 - 536 90 60, dan schrijven wij je direct in voor één van onze kennismakingsmomenten.

Laten we kennismaken Contact opnemen