Direct contact? Bel: 036 - 536 90 60

HomeOver De OptimistMissie / Visie

De visie van De Optimist op basisonderwijs

Goed onderwijs is het uitgangspunt, het beste onderwijs het doelWanneer je de hal van ons gebouw binnenstapt, zie je een bootje hangen: een Optimist. Dit is een kleine zeilboot waarin kinderen de basisprincipes van het zeilen leren. In een Optimist zeil je als kind zelfstandig. De instructeur zeilt in een andere boot er achteraan en geeft zijn instructies. In deze manier van leren en lesgeven, zien wij parallellen met ons onderwijswerk. De basisschool mag ook zo’n oefenplaats zijn voor een goede toekomst.

De Optimist kijkt positief naar de toekomst van alle kinderen

De naam van onze basisschool verwijst ook naar de instelling van onze mensen die met kinderen in het onderwijs werken. Het is een voorwaarde voor ons als docent om hoge verwachtingen en een positief toekomstbeeld te hebben van onze kinderen. Vanuit onze kernwaarde ‘optimisme’ kijken onze groepsleerkrachten naar de mogelijkheden van alle kinderen. Deze positieve houding bevordert de ontwikkelingskansen van kinderen.

Visie op leren

Kennis krijgt pas betekenis wanneer je het ook kan toepassen in de praktijk. Het opdoen van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden, vormen de fundamenten voor de ontwikkeling van een kind. Om ieder kind een zo breed mogelijke ontwikkeling te bieden, werkt De Optimist volgens het gedachtegoed van IPC. IPC is inspirerend, thematisch en betekenisvol onderwijs waarbij effectief leren centraal staat. IPC stimuleert kinderen om beter en doelgerichter te leren. Kinderen worden zo actief betrokken bij hun eigen leerproces.

Onze missie

Leren voor het leven is de rode draad van ons onderwijs. Als school willen wij ervoor zorgen dat alle kinderen later zinvol en optimaal functioneren in een maatschappij die voortdurend verandert.

Meer over ons onderwijsKennismaken met De OptimistKennismaken met De Optimist

Is de eerste indruk goed? Dat vinden wij heel fijn! Maar wij begrijpen dat je op onze school de sfeer wilt proeven, voordat je je kind(eren) bij ons aanmeldt. Wij maken daarom graag tijd vrij voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Neem contact op via 036 - 536 90 60, dan schrijven wij je direct in voor één van onze kennismakingsmomenten.

Laten we kennismaken Contact opnemen