Direct contact? Bel: 036 - 536 90 60

HomeOver De Optimist

Daltononderwijs: samen leren om zelfstandig kennis op te doen

Op De Optimist wordt iedereen een betere versie van zichzelfOnderwijs zo goed mogelijk laten aansluiten bij de ontwikkeling van onze leerlingen. Dat is ons doel op basisschool De Optimist in Almere. Wij kijken naar wat je kind van ons nodig heeft en hoe we dat het beste kunnen vormgeven. Daltononderwijs sluit daar goed bij aan. Op een Daltonschool leert je kind door zelfstandig kennis en ervaring op te doen. Vrijheid is namelijk belangrijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Maar vrijheid betekent niet dat alles kan en mag. Onze leerkrachten bieden leerlingen structuur en leren hen vaardigheden om met die vrijheid om te gaan.

Schoolgids 2022-2023

 

De identiteit van onze basisschool

De Optimist is een oecumenische basisschool. Voor ons betekent dit, dat de school ruimte biedt aan kinderen met een protestants-christelijke, katholieke, andere of geen geloofsovertuiging. Uitgangspunt is dat wij de kinderen willen laten kennismaken met de christelijke tradities, passend in een multireligieuze samenleving.

De volgende aspecten komen daarin naar voren:

  • Samen leven, samen vieren.
  • Samen komen tot een leerzame ontmoeting met de wereld door verhalen, waaronder Bijbelverhalen.
  • Elkaar duidelijk maken op welke normen en waarden het aankomt.

Op deze wijze hopen we dat we bij de kinderen vertrouwen wekken, in zichzelf en in de ander.

Onze missie en visieOnze kernwaarden

Pedagogische uitgangspunten

Aan ons onderwijs ligt een bepaalde kijk op mens en samenleving ten grondslag. De basisprincipes van deze visie verwoorden wij als volgt:

  • Elk mens is uniek.
  • Elk mens heeft het recht om een eigen identiteit te ontwikkelen. Daarbij mogen ras, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociaal milieu, levensbeschouwing of handicap geen verschil maken.
  • Ontwikkeling is het gevolg van ervaren, ontdekken en onderzoeken.

Het pedagogisch klimaat binnen een school is niet meetbaar. Het is een sfeer en onder meer af te lezen uit de gedragingen van de kinderen en de teamleden. Plezier hebben in het leren, zelfvertrouwen, een positieve werkhouding, hulpvaardigheid, concentratie, creativiteit en saamhorigheid zijn hierbij onze graadmeters.

Kom sfeerproeven!

Ervaar de sfeer op onze basisschool. Maak een afspraak voor een rondleiding.

Speerpunten voor het schooljaar

Kwalitatief goed onderwijs is niet iets wat je hebt, maar waar je voortdurend aan moet werken om het te behouden. Op De Optimist werken wij aan de hand van een jaarplan. De volgende ontwikkelingen worden verder uitgebouwd en/of geborgd:

  • Het geven van kwalitatief hoogwaardig doelgericht en betekenisvol onderwijs.
  • Het verder vormgeven van IPC binnen de school, waarbij wij de nadruk leggen op de integratie van Daltonkenmerken en ICT binnen het onderwijsaanbod.
  • Dalton, het vergroten van de effectiviteit van ons leren.
  • Het nog verder systematisch verbeteren van de resultaten in alle groepen op alle vakgebieden (het zogenaamd opbrengstgericht werken).

Heb je hierover vragen? Neem dan contact op. Wij beantwoorden ze graag!


Kennismaken met De OptimistKennismaken met De Optimist

Is de eerste indruk goed? Dat vinden wij heel fijn! Maar wij begrijpen dat je op onze school de sfeer wilt proeven, voordat je je kind(eren) bij ons aanmeldt. Wij maken daarom graag tijd vrij voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Neem contact op via 036 - 536 90 60, dan schrijven wij je direct in voor één van onze kennismakingsmomenten.

Laten we kennismaken Contact opnemen