Goed onderwijs is het uitgangspunt, het beste onderwijs het doel

De visie van De Optimist op basisonderwijs

Wanneer je de hal van ons hoofdgebouw binnenstapt, zie je een bootje hangen: een Optimist. Dit is een kleine zeilboot waarin kinderen de basisprincipes van het zeilen leren. In een Optimist zeil je als kind zelfstandig. De instructeur zeilt in een andere boot er achteraan en geeft zijn instructies. In deze manier van leren en lesgeven, zien wij parallellen met ons onderwijswerk. De basisschool mag ook zo’n oefenplaats zijn voor een goede toekomst.

Op Basisschool De Optimist in Almere Tussen de Vaarten leren kinderen zelfstandig hun taken te doen

De Optimist kijkt positief naar de toekomst van alle kinderen

Een Optimist is een kleine zeilboot waarin kinderen zelfstandig leren zeilen.
Op Daltonschool De Optimist leren kinderen hun eigen keuzes te maken
Bassischool De Optimist in Almere Tussen de Vaarten is onderdeel van Stichting Prisma

De naam van onze basisschool verwijst ook naar de instelling van onze mensen die met kinderen in het onderwijs werken. Het is een voorwaarde voor ons als docent om hoge verwachtingen en een positief toekomstbeeld te hebben van onze kinderen. Vanuit onze kernwaarde ‘optimisme’ kijken onze groepsleerkrachten naar de mogelijkheden van alle kinderen. Deze positieve houding bevordert de ontwikkelingskansen van kinderen.

Visie op leren
Kennis krijgt pas betekenis wanneer je het ook kan toepassen in de praktijk. Het opdoen van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden, vormen de fundamenten voor de ontwikkeling van een kind. Om ieder kind een zo breed mogelijke ontwikkeling te bieden, werkt De Optimist volgens het gedachtegoed van IPC. IPC is inspirerend, thematisch en betekenisvol onderwijs waarbij effectief leren centraal staat. IPC stimuleert kinderen om beter en doelgerichter te leren. Kinderen worden zo actief betrokken bij hun eigen leerproces.

Onze missie
Leren voor het leven is de rode draad van ons onderwijs. Als school willen wij ervoor zorgen dat alle kinderen later zinvol en optimaal functioneren in een maatschappij die voortdurend verandert.

Kennismaken met De Optimist

Wil je dat jouw kind ook op een vrije, maar gestructureerde wijze gestimuleerd wordt om zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen? Dan is De Optimist de basisschool die hierbij aansluit. Kom langs voor een kennismaking en een rondleiding door onze school in Almere Tussen de Vaarten.

Daltonschool De Optimist heeft een duidelijke visie op basisonderwijs